2008/Oct/16

[autorun]

ICON=C:\WINDOWS\SYSTEM\SHELL32.DLL,8

เสร็จสั่งเซฟไปที่ drive C ถ้ามีแจ้งว่าให้ทับไฟล์เดิมหรือไม่ก็ตอบตกลงไป

สั่งเซฟอีกทีไปที่ drive D ด้วย ตอบตกลงเหมือนข้างบน

เสร็จก็รีบู๊ตเครื่องครับ...ที่ทำข้างบนคือสั่งให้โชว์ไอคอนของ drives ตามที่วินโ้ด้วส์ default ไว้

Comment

Comment:

Tweet